Rejestracja

Password must be at least 7 characters long.

* Wymagane dokumenty do pełnej rejestracji jako klient B2B:
– Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) potwierdzający działalność o profilu kosmetycznym
lub hotelarskim lub z usługą SPA & Wellness (scan)
– Regon (scan)
– NIP (scan)
proszę przesłać wymagane dokumenty na maila: contact@eye-fit.eu